Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a TremoloWeb Kft. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

A TremoloWeb Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

A TremoloWeb Kft. jelen tájékoztató útján tesz eleget a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

Adatkezelő

 • Adatkezelő megnevezése: TremoloWeb Kft.
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 03-09-118683
 • Adatkezelő székhelye: 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 18.
 • Adatkezelő e-mail címe: info [kukac] tremoloweb [pont] hu
 • Adatkezelő képviselője: Váradi Krisztián, ügyvezető

Adatkezelés célja

A TremoloWeb Kft. kizárólag kapcsolatfelvételi célból kezel személyes adatokat. A kapcsolatot felveheti velünk a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Az elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük a megadott személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésének a célja az, hogy kapcsolatfelvétel után a megkeresésre válaszolhassunk.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az értintett hozzájárulása. Az érintett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során bejelöli, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez.

Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonást követően az Adatkezelő nem kezeli az érintett adatait és véglegesen törli azokat.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvételi űrlapon kötelezően megadandó mezők: név, e-mail cím, telefonszám, cég/vállalkozás megnevezése, valamint ezen felül minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a kapcsolatfelvétel során önként részünkre megad, ha azt a kapcsolatfelvétel célja tekintetében lényegesnek vagy fontosnak gondolja.

A honlap látogatóira vonatkozóan anonim módon: a forgalmi adatok, így az oldal látogatásának kezdő és befejező időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, földrajzi helyzete, valamint - amennyiben a látogató számítógépe megadja - a böngésző és az operációs rendszer típusa és a megjelenítés grafikai felbontása. Ezek az adatok a honlapon történő kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

Az érintettek köre

Azok, akik weboldalunkon kitöltik a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a rögzített adatokat alapértelmezésben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre a TremoloWeb Kft. és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a TremoloWeb Kft. és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A TremoloWeb Kft. a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat e-mail és tárhely szolgáltató partnere által biztosított szerverek közreműködésével valósítja meg. E-mail és tárhely szolgáltató partnerünk az EV2 Internet Kft. Ebből kifolyólag a folyamatban az EV2 Kft., mint Adatfeldolgozó jelenik meg. 

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok titkosított továbbítása Adatfeldolgozó partnerünk levelezőszerverének közreműködésével történik. Adatfeldolgozó(i)nk a megadott személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozó(i)nk titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

A kapcsolattartás során fentieken kívül nem veszünk igénybe más adatfeldolgozót.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat a TremoloWeb Kft. harmadik félnek nem adja át. A megadott adatokat csak az adatkezelő fentebb megnevezett képviselője ismeri meg.

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Az adatokat semmilyen körülmény között nem hozzuk nyilvánosságra. Adattovábbítás harmadik, külső fél részére nem történik. A megadott személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a TremoloWeb Kft. nem tárolja semmilyen nyilvánosan elérhető szerveren, azok titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra az adatkezelő zárt rendszerű, titkosított levelező rendszerébe.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során.

Az érintettek jogai

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a TremoloWeb Kft. jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. Ezen felül az érintett a fent megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti a TremoloWeb Kft.-nél, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, kérheti az adatkezelés korlátozását, kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek. Az érintett ezen jogait a GDPR rendeletben megfogalmazottak szerint gyakorolhatja. A TremoloWeb Kft. kijelenti, hogy lehetővé teszi az érintett számára, hogy a GDPR rendeletben megfogalmazott valamennyi jogát társaságunkkal szemben gyakorolhassa.

Jogorvoslat

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, vagy abban az esetben, ha meggyőződése szerint valamely GDPR-ben megfogalmazott joga nem érvényesül, társaságunknál a fenti elérhetőségeken panaszt tehet.

A TremoloWeb Kft. a tiltakozás vagy panasz benyújtását követően legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás vagy panasz jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, vagy biztosítja az érintett jogainak gyakorlását.

Amennyiben az érintett a TremoloWeb Kft. által meghozott döntéssel nem ért egyet és annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • URL: http://naih.hu

Kiskunhalas, 2018. május 16-án


A TremoloWeb Kft nem csak mint Adatkezelő, de mint Adatfeldolgozó is felkészült a jogszabályi kötelezettségei teljesítésére.

Partnereink honlapjához a tárhely és az e-mail fiókok biztosításában Adatkezelőként felelősek vagyunk az partnereink adatainak védelméért és a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésének jogszerűségéért. Az adatokat jogszabályi kötelezettség alapján és kizárólag a szerződésink teljesítése céljából kezeljük, melyet egyéb hozzájárulás hiányában a szolgáltatás megszűnése után törlünk. 

Amennyiben partnereink a saját eszközeiken vagy alkalmazásaikon keresztül az általunk biztosított tárhelyre akár saját vagy ügyfél személyes adatot töltenek fel, úgy, az eszközökön való tárolhatóság technikai művelete miatt a TremoloWeb Kft. Adatfeldolgozóként jelenik meg partnere, mint Adatkezelő adatkezelési folyamatában.

A 2018. május 25-én hatályba lépő GDPR az Adatfeldolgozóval szemben is követelményeket támaszt. A követelményeknek része az Adatkezelő (a TremoloWeb Kft. partnere) és az Adatfeldolgozó (TremoloWeb Kft.) közötti írásos szerződés. 

ADATFELDOLGOZÓI TÁJÉKOZTATÓ

A TremoloWeb Kft., mint Adatfeldolgozó az EV2 Kft.-vel együttműködésben, az EV2 Kft. erőforrásait használva végzi az adatfeldolgozás technikai folyamatát. Ebből kifolyológ az Adatkezelsi folyamatban közvetlenül az EV2 Kft., mint Adatkezelő jelenik meg. 

Az ezzel kapcsolatos teljes körű adafeldolgozói tájékoztató az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://cpanel.hu/adatfeldolgozoitajekoztato 

Miért válasszon bennünket?

 • mert egyedi, testre szabott weblapot, dizájnt készítünk Önnek
 • mert nálunk mindig az ügyfél az első
 • mert hosszú távú partnerségen alapuló kapcsolatra számíthat velünk
 • mert folyamatosan követjük és alkalmazzuk az új technológiákat, trendeket
 • mert honlapjaink háttere a webes fejlesztőeszközök (CMS rendzser, HTML5, CSS3, PHP, Javascript, MySQL) magas szintű ismerete

Weblap: út a sikerhez!

A XXI. században egy cég, vállalkozás sikerének elengedhetetlen feltétele az interneten történő megjelenés, bemutatkozás.

A siker kulcsa egy hatékony, professzionális honlap.

A TremoloWEB DESIGN ebben segít Önnek!

Ne keressen tovább, nálunk Ön is biztosan megtalálja a legmegfelelőbb megoldást!
Mindezt ráadásul a minőségnek megfelelő, elérhető áron.

Legyen Ön is partnerünk, ha...

 • szeretne egy modern, igényes megjelenésű honlapot
 • szeretné vállalkozását, cégét vagy termékeit bemutatni az interneten
 • több látogatót szeretne honlapjára
 • webáruházat, webshopot szeretne indítani termékei értékesítésére
 • szeretne egyéni, közösségi vagy szervezeti honlapot
 • szeretne személyes blogot, családi honlapot, igényes fotógalériákkal

Honlap ingyen?

Ön is hallott már a néhány óra alatt elkészülő ingyenes vagy filléres weblapokról?

Mi nem ilyen megoldást kínálunk Önnek!

Az általunk készített honlapok az Ön igényei szerint, egyedi elképzelések alapján készülnek, saját arculattal, személyre szabott, magas szintű grafikai tervezéssel.

Ha nem szeretne tucatmegoldást, válassza a minőséget elérhető áron!